Ελαχιστοποίηση Ενεργειακού κόστους του Ακινήτου σας

Ελαχιστοποίηση ενεργειακού κόστους ακινήτου

Σύγχρονες, καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμα υλικά.

Οι παγκόσμιες εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν την τιμή του ηλεκτρικού, που έχει ξεπεράσει τα 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην χονδρική, αλλά και την τιμή του φυσικού αερίου, προκαλούν σύγχυση στην αγορά. Η ενεργειακή κρίση δεν δείχνει να μας αποχωρίζεται σύντομα και θα αποτελέσει έναν σοβαρό κίνδυνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην χώρα μας, τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, τα οποία δεν διαθέτουν κανένα τύπο θερμομόνωσης, π.χ. μόνωση στο κέλυφος του κτιρίου, θερμομονωτικά κουφώματα, διπλά τζάμια, σκίαση, νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των θερμικών απωλειών τους.

Αυτήν την χρονική στιγμή πρέπει να έχουμε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μας, εντοπίζοντας τις ενεργειακές αδυναμίες τους, αξιολογώντας αυτές και προβαίνοντας στις απαραίτητες τεχνικές επεμβάσεις.

Συμβουλές για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.

Η ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο.
 • Γειτονικό περιβάλλον του υφιστάμενου κτιρίου, όπως πάρκα, κτίρια, δρόμοι και συγκεκριμένα οτιδήποτε επηρεάζει το κλίμα του κτιρίου.
 • Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής του, καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου από την χρήση του, οι επιθυμητές εσωτερικές θερμοκρασίες.

Όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω, κάθε κτίριο έχει την δική του ταυτότητα, η οποία πρέπει να μελετηθεί, με την αποτίμηση πλήθους παραγόντων.

Επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.

Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε επέμβαση, πρέπει να εξεταστούν τα κτίρια ως προς τα παρακάτω κριτήρια:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας, με την εφαρμογή συγχρόνων καινοτόμων τεχνολογιών και την μόνωση του κελύφους τους, με τα κατάλληλα βιώσιμα υλικά.
 • Θερμική άνεση του χρήστη και υγιεινή του κτιρίου.
 • Κόστος για την εφαρμογή και την συντήρηση κάθε επέμβασης στο κτίριο.
 • Γενικό κόστος και χρόνος αποπληρωμής.
 • Το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Ενεργειακή αναβάθμιση με σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμα υλικά.

Στα μεσογειακά κλίματα, όπως αυτό της Ελλάδας, η μόνωση του κελύφους του κτιρίου με νέας τεχνολογίας βιώσιμα υλικά, τα καινοτόμα συστήματα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, η ελαφρά γεωθερμία αέρα, η σκίαση και ο νυχτερινός φυσικός αερισμός, συντελέσουν στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Παραθέτουμε μερικές από τις καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες ελαχιστοποιούν το ενεργειακό κόστος του ακινήτου σας.

Η στεγανοποίηση ενός κτιριακού κελύφους, το οποίο θα έχει ελάχιστες θερμογέφυρες, σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοσή του και ελαχιστοποιούν το ενεργειακό του κόστος.

H μακροχρόνια οικονομία στην ενέργεια, κάνει τις επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων μια εξαιρετική επένδυση.

 • Συστήματα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Παροχή καθαρού αέρα, απαλλαγμένου από σκόνη και γύρη, με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και μείωση της υγρασίας.

 • Ενεργειακά κουφώματα.

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με καινοτόμα ενεργειακά κουφώματα, αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση του κτιρίου σας. Τα σωστά σχεδιασμένα και τοποθετημένα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα), αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.

 • Ελαφρά γεωθερμία αέρα.

Είναι ένα σύστημα εισαγωγής αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον,  μέσω ενός σωλήνα μεγάλης διαμέτρου, που είναι τοποθετημένος μέσα στο έδαφος περιμετρικά του κτιρίου και ενός συστήματος εξαερισμού. Συνδυαζόμενο με το σύστημα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, εισάγει αέρα ήδη προθερμασμένο ή προψηγμένο και αυξάνει τα ποσοστά της ανάκτησης, ξεπερνώντας το 80%. Έτσι έχουμε χαμηλότερη ανάγκη θέρμανσης και ψύξης, εκμεταλλευόμενοι την θερμοκρασία του υπεδάφους.

 • Μόνωση του κελύφους του κτιρίου με οργανικά υλικά, φυτικής προέλευσης.
  • Πλάκες Ξυλόμαλου (θερμομονωτικές – ηχομονωτικές), από ίνες ξύλου.
  • Πλάκες Κυτταρίνης (θερμομονωτικές – ηχομονωτικές), από απορρίμματα χαρτιού.
  • Ρολό Μόνωσης Λινάριου (θερμομονωτικές – ηχομονωτικές).
  • Πλάκες Φελλού (θερμομονωτικές – ηχομονωτικές).

Newsletter

Καινοτόμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε μελέτη, αξιοποίηση και βιώσιμη κατασκευή