Contact

Contact information

  • Panagiotis Kallimoros M. I.K.E.
    Spaces – Athens
    56 Ermou Str., Athens 10563

  • Tel: ‭(+30) 213 0994040
    Mobile: (+30) 6936 809348‬