Προφίλ

Ιστορικό

Η πολύχρονη πείρα μας στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μάς δίνει το πλεονέκτημα να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κατασκευής.

Παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες πλαισιώνονται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες. Έχουμε αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πολύχρονη πείρα μας

Επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, καθώς είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων αλλά, και για τη διασφάλιση της ποιότητάς μας.

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν το κύρος τους και να ενσωματώσουν κοινωνικές - περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

Στην εταιρεία Παναγιώτης Καλλιμώρος μπορούν οι ιδιώτες και οι εταιρείες να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες σε μη κορεσμένες αγορές (Πράσινο προϊόν – Βιώσιμες κατασκευές). Αξιοποιώντας τις συμβουλές των έμπειρων στελεχών μας μπορούν να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους από την αγορά και να προσελκύσουν νέους πελάτες χάρη στην «πράσινη πρακτική» που ακολουθεί η εταιρεία.

Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε επενδυτές και ιδιοκτήτες οικοπέδων και κτιρίων πώς μπορούν να δώσουν υπεράξια στην ακίνητη περιούσια τους.