Ανακαίνιση Κτιρίων

Ανακαίνιση κτιρίων-1

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως κατοικιών, βιομηχανικών κτηρίων – γραφείων και δημοσιών έργων μας, δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατασκευαστική και αρχιτεκτονική πρόταση.

Εμείς δεν προσφέρουμε έτοιμες λύσεις, μελετάμε την κατάσταση του χώρου σας και δημιουργούμε τον καλύτερο συνδυασμό αρχιτεκτονικών και τεχνικών προτάσεων, αποκλειστικά για τις δικό σας ακίνητο. Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, η επιλογή της ανακαίνισης ενός χώρου είναι μια έξυπνη επένδυση, που αναβαθμίζει το επίπεδο της ζωής σας και πολλαπλασιάζει την αξία του ακινήτου σας.

Μια άλλη διάσταση στην ανακαίνισή είναι η ανάγκη για δημιουργία κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σας δίνουμε την λύση με την Πράσινη Ανακαίνιση, τα βιώσιμα υλικά και η τεχνογνωσία μας είναι χρήσιμη, ώστε τα παλιά ενεργοβόρα κτίρια να θωρακιστούν και οι ενεργειακές απώλειες να μειωθούν με την εφαρμογή του παθητικού κτιρίου.

Ενδεικτικά αποτελέσματα Πράσινης Ανακαίνισης :

 • Οικονομία στους λογαριασμούς ενέργειας από 50% έως 90%.
 • Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης μέσα στο κτίριο.
 • Αύξηση της ζωής και της αξίας μεταπώλησης του ακινήτου.
 • Κοινωνική και εταιρική ευθύνη από το σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει :

 • Ανακινήσεις διαμερισμάτων 80 m2 και άνω.
 • Μονοκατοικιών.
 • Κτιρίων γραφείων.
 • Ξενοδοχείων.
 • Ολόκληρων κτιρίων.
 • Βιομηχανικών κτιρίων.

1. Παροχή δωρεάν υπηρεσιών Ανακαίνισης κτιρίων

 • Επίσκεψη στο χώρο σας και καταγραφή ιδεών και προτάσεων σας.
 • Αποτύπωση χώρου και Συμβουλές Μηχανικού.
 • Έλεγχος με θερμοκάμερα υψηλής ανάλυσης και προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακή απόδοση, (εξοικονόμηση του κόστους στους λογαριασμούς ενέργειας).
 • Προκοστολόγηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Αν υπάρχει προσέγγιση των δύο πλευρών τότε προχωράμε στο επόμενο στάδιο με την υπογραφή προσυμφώνου με προκαταβολή το 8% της προκοστολόγησης.

Ανακαίνιση κτιρίων-2

2. Βήματα Ανακαίνιση του Ακινήτου

 • Μελέτη αρχιτεκτονικών λύσεων και Δημιουργία πρότασης.
 • Τελικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επιλογή υλικών.
 • Κοστολόγηση και Χρονοδιάγραμμα.
 • Επιλογή ενός από τους ακόλουθους δύο τρόπους ανακαίνισης :
  A) Περιλαμβάνει την Κατασκευή της Ανακαίνισης:

  • Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών.
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος & επιμετρήσεις εργασιών.
  • Εκτέλεση όλων των εργασιών, καθώς και την προμήθεια όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για την ανακαίνιση.
  • Β) Περιλαμβάνει την Διαχείριση της Ανακαίνισης:

  • Εύρεση εργολάβων – παραλαβή προσφορών και αξιολόγηση τους.
  • Σύνταξη συμφωνητικών με τους εργολάβους.
  • Επίβλεψη, συντονισμός εργασιών και συνεργιών εργολάβων.
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού ανακαίνισης.
  • Επιμετρήσεις εργασιών, πιστοποίηση πληρωμής εργολάβων.
 • Υπογραφή Συμφωνητικού.
 • Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών.
 • Έναρξη εργασιών ανακαίνισης.
 • Παράδοση και παραλαβή του έργου της ανακαίνιση από τον ιδιοκτήτη.