Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Α. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ελαττώστε τις πληρωμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινήστε να παράγετε μόνοι σας την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε.
Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικού ρεύματος με Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ενεργειακός συμψηφισμός ή «Net metering»
 • Δυνατότητα να παράγεις το δικό σου ηλεκτρικό ρεύμα και να το καταναλώνεις την ώρα που παράγεται.
 • Εάν υπάρχει πλεόνασμα ρεύματος, περνά αυτόματα στο δίκτυο της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και το παίρνεις πίσω όταν το έχεις ανάγκη (βράδυ, συννεφιά).
 • Η εγκατάσταση γίνεται σε στέγες, στο έδαφος ή σε όμορο χώρο.
 • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι 25 χρόνια.
 • Η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kW ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) < 0,5 x Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kW).

Εμείς σας προσφέρουμε :
 • Δωρεάν μελέτη για το φωτοβολταϊκό σύστημα που ταιριάζει στο ακίνητό σας ή στην επιχείρηση και έκδοση προσφοράς.
 • Δωρεάν ρεύμα με 3 βήματα από το Φωτοβολταϊκό σύστημα σας.
 • Υλοποίηση των διαδικασιών με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και συμψηφισμού.
 • Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος από πιστοποιημένους και έμπειρους εγκαταστάτες.
 • Ενεργοποίηση της σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ και έναρξη παραγωγής του δικού σας ρεύματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (KWh)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ + ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (KWp)

15 KWp

30 KWp

40KWp

70KWp

24.000

3.600 € + ΦΠΑ

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

48.000

7.200 € + ΦΠΑ

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

64.000

9.600 € + ΦΠΑ

38,00%

75,00%

100,00%

100,00%

112.000

16.800 € + ΦΠΑ

22,00%

43,00%

57,00%

100,00%

*Φ/Β : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

*Ενδεικτική τιμή υπολογισμών 0,15 €/KWh + ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ *Φ/Β + ΦΠΑ

15.900 € + ΦΠΑ

26.800 € + ΦΠΑ

36.500 € + ΦΠΑ

57.700 € + ΦΠΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ

4,5

4

3,8

3,5

Πίνακας 1. Ενδεικτικό Κόστος σε σχέση με την Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (KWh), την Ισχύ (KWp) και την απόσβεση (σε χρόνια) του Φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β)

Β. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Παράγετε μόνοι σας την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε στην κατοικία σας.
 • Παραγωγή ενέργειας με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ξεχάστε τους Λογαριασμούς της ΔΕΗ.
 • Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων (θέρμανση – ψύξη – ζεστό νερό) με παράλληλη χρήση Αντλίας Θερμότητας.
 • Σίγουρο και σύντομο κέρδος με απόσβεση σε λίγα χρόνια.
 • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι 25 χρόνια.
 • Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας.

Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικού ρεύματος με Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ενεργειακός συμψηφισμός ή «Net metering»
 • Δυνατότητα να παράγεις το δικό σου ρεύμα για την κατοικίας σου και να το καταναλώνεις την ώρα που παράγεται.
 • Εάν υπάρχει πλεόνασμα ρεύματος, περνά αυτόματα στο δίκτυο της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και το παίρνεις πίσω όταν το έχεις ανάγκη (βράδυ, συννεφιά).
 • Η εγκατάσταση γίνεται σε στέγες, στο έδαφος ή σε όμορο χώρο.
 • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι 25 χρόνια.

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ M2 (ΑΤΟΜΑ)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (KWh)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (KWp)

3 KWp

4 KWp

5KWp

8KWp

85 M2 (2)

3.600

720

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

120 M2 (3)

5.400

1.080

80,00%

100,00%

100,00%

100,00%

160 M2 (4)

7.200

1.440

60,00%

80,00%

100,00%

100,00%

220 M2 (6)

10.800

2.160

40,00%

55,00%

75,00%

100,00%

*Φ/Β : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

*Ενδεικτική τιμή υπολογισμών 0,20 €/KWh με ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ *Φ/Β

6.100 €

με ΦΠΑ

7.900 €

με ΦΠΑ

8.500 €

με ΦΠΑ

11.800 €

με ΦΠΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ

8,5

7,3

6

5,5

Πίνακας 2. Ενδεικτικό Κόστος σε σχέση με την Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (KWh), την Ισχύ (KWp) και την απόσβεση (σε χρόνια) του Φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β)

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία