Συμβουλές για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Συμβουλές για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Μέσω της υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες των πελατών μας για υψηλές αποδόσεις, αξιοποιώντας πλήρως το υψηλού επιπέδου και εγγυημένης ποιότητας ακίνητά τους.

Συμβουλές για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας με σεβασμό στο περιβάλλον

  • Προτείνουμε λύσεις που δίνουν υπεραξία στο ακίνητό σας και δεν το αφήνουν ανεκμετάλλευτο.
  • Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της θέσης σας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ακινήτων.
  • Προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας, πριν τη διάθεσή των κατασκευών προς πώληση ή ενοικίαση, έτσι ώστε να τα καταστήσουμε ελκυστικά στους επενδυτές.
  • Η σαφής εικόνα που δίνουμε στους επενδυτές όσον αφορά το ακίνητο είναι καθοριστική για την εξέλιξη της πώλησης ή την εμπορική εκμετάλλευσή του.
Υπάρχουν μερικές απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να δώσουμε υπεραξία στο ακίνητο, να γίνει ελκυστικό και να προχωρήσουμε -χωρίς εμπόδια- στην ομαλή διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης. Οι ενέργειες αυτές είναι:
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας και εκτίμηση της εμπορικής αξίας του.
  • Πολεοδομικός έλεγχος με νέο τοπογραφικό με όρους δόμησης.
  • Αρχιτεκτονική Πρόταση, ανάλογα με την τοποθεσία του ακίνητου (κτιρίου ή οικοπέδου) με σεβασμό στο περιβάλλον και γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση του έργου.
  • Επενδυτική πρόταση όσον αφορά την εκμετάλλευση του ακινήτου με τις ανάλογες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις.
  • Παρουσίαση της επένδυσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ανάλογη προώθηση σε δυνητικούς επενδυτές.
  • Εύρεση του κατάλληλου επενδυτή (αγοραστή ή μισθωτή) στην ελληνική και διεθνή αγορά, με τη συμμετοχή σε εκθέσεις real estate, παρουσιάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων σε επενδυτικές εταιρείες και μεσιτικά γραφεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία