Βιομηχανικά Κτίρια Κατασκευή & Ανακαίνιση

Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση

Η μακρόχρονη δραστηριότητά μας, στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατασκευαστική και αρχιτεκτονική πρόταση.
Η διαχείριση – επίβλεψη μεγάλων βιομηχανικών έργων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βασίλειο Σαουδικής Αραβίας και η τεχνογνωσία μας στο μεταλλικό κτίριο σας εγγυάται:

 • Μειωμένο κόστος έναντι των υπολοίπων κτιρίων συμβατικής κατασκευής.
 • Μοντέρνα κατασκευή και ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • Υψηλή λειτουργικότητα με μεγάλα ανοίγματα, χωρίς ενδιάμεσες κολώνες.
 • Εύκολη επέκταση του κτιρίου & αναδιαρρύθμιση.
 • Αντοχή στο χρόνο σε σύγκριση με τα συμβατικά κτήρια.
 • Υψηλή πυρασφάλεια – Θερμομόνωση – Ηχομόνωση.
 • Αντισεισμικότητα χάρη στις ελαστικές ιδιότητες του χάλυβα.
 • Ταχύτερο χρόνο κατασκευής (δομικά στοιχειά προκατασκευασμένα).
 • Πράσινο κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμο).

Η εταιρεία μας υποστηρίζεται από συνεργάτες με εξειδικευμένη και πολυετή πείρα στην σχεδίαση, την κατασκευή Βιομηχανικών Μεταλλικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων, όπως:

 • Βιομηχανικά κτίρια και κτίρια γραφείων.
 • Βιομηχανικές αποθήκες διακίνησης προϊόντων.
 • Βιομηχανικές αποθήκες ψυγείων – καταψύξεων.

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κτιρίων και σύνταξη σχεδίων κατασκευής.
 • Διεκπεραίωση άδειας δόμησης.
 • Προμήθεια των υλικών – ανέγερση μεταλλικού σκελετού.
 • Οικοδομικές εργασίες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση 1
Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση 6

Ανάλυση Υπηρεσιών κατασκευής μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων

 • Χωματουργικές εργασίες – Εκσκαφή.
 • Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος θεμελίωσης κτηρίου.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού.
 • Περιμετρικά τοιχία αναδομής (κατασκευή και σκυροδέτηση).
 • Κάλυψη των κτηρίων, ειδικά τεμάχια και υδρορροές.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων και βιομηχανικών θυρών.
 • Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Παράδοση της κατασκευής προς λειτουργία.

Ενεργειακός σχεδιασμός Βιομηχανικών κτιρίων

Εφαρμογή στην Κατασκευή και στην Ανακαίνιση

Η Βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική πρέπει να είναι βασισμένη στην ανάλυση της ενεργειακής ζήτησης της βιομηχανίας, με στόχο την μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Στις Βιομηχανίες με μεγάλες καταναλώσεις, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων δυναμικής θερμικής προσομοίωσης (dynamic thermal modelling), με αποτέλεσμα την μεγάλη εξοικονόμησης ενέργειας.
Για μικρά και μεσαία κτίρια με την εμπειρική ανάλυση προϋπαρχόντων δεδομένων.

Προκειμένου να γίνει δυνατός ο ποσοτικός καθορισμός μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της, πριν την εφαρμογή των επιλέξιμων μέτρων και μετά από αυτά.
Η τεχνογνωσία μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας για την Μείωση του ενεργειακού κόστους από 50% έως 90%.

Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση 3
Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση 5

Α. Μέτρα για την Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας (Παθητικής)

 • Τοποθέτηση & μορφή κτιρίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό, εκμετάλλευση των περιβαλλοντολογικών και κλιματολογικών συνθηκών. Η τοποθέτηση του κτιριακού όγκου επηρεάζει άμεσα τόσο την ενεργειακή κατανάλωση όσο και τις εσωτερικές συνθήκες οπτικής και θερμικής άνεσης. Η μορφή του κτιρίου πρέπει να εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια, το φυσικό φως και το φυσικό αερισμό.
 • Κέλυφος & θερμική συμπεριφορά. Η επιλογή των υλικών του κελύφους θα επηρεάσει το ρυθμό των θερμικών απωλειών.
 • Φυσικός φωτισμός & σκίαση. Ο φυσικός φωτισμός δημιουργεί συνθήκες οπτικής άνεσης, αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξωτερική σκίαση, μειώνει τα ψυκτικά και θερμικά φορτία.
 • Τεχνητός φωτισμός. Τοποθέτηση τύπων λαμπτήρων Φωτοδιόδων (LED), με πολύ καλές ενεργειακά επιδόσεις. Συστήματα αυτόματου ελέγχου φωτισμού, με αισθητήρες παρουσίας.
 • Θέρμανση. Παθητικά συστήματα, με την συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας (π.χ. μέσα από αίθρια οροφής, τοίχους μάζας με θυρίδες (τοίχος Trombe – Michel). Συστήματα ελέγχου με αισθητήρες μέτρησης εξωτερικών – εσωτερικών συνθηκών, ρύθμιση θέρμανσης σε ζώνες, συστήματα ανάκτησης θερμότητας.
 • Δροσισμός. Παραγωγή και η αποθήκευση ψυκτικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από φυσικές πηγές, όπως τα συστήματα γεωθερμικής ψύξης αέρα και νερού, σε συνδυασμό με συστήματα ανάκτησης ψύξης.
 • Εξοικονόμηση νερού. Συστήματα εξοικονόμησης νερού (π.χ. ρυθμιστές ροής σε βρύσες και ντους, τουαλέτες διπλής ρύθμισης και χρήση αισθητήρων). Συστήματα ανακύκλωσης του ημι-ακάθαρτου νερού, με χρήση, αφού επεξεργαστεί, σε τουαλέτες και για την άρδευση εξωτερικών χώρων. Συστήματα εκμετάλλευσης βρόχινου νερού, κατάλληλο για πολλές χρήσεις, ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας.

Β. Μέτρα Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας από Υβριδικά συστήματα, για μέγιστη ενεργειακή αυτονομία και οικονομία

Υβριδικό είναι το σύστημα παραγωγής ενέργειας το οποίο χρησιμοποιεί παραπάνω από μία μεθόδους παραγωγής, για να καλύψει την απαιτούμενη ενέργεια. Κύριο όφελος των υβριδικών συστημάτων είναι η αξιοπιστία, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαρτώνται πολύ από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Προτεινόμενοι μέθοδοι υβριδικής παραγωγής ενέργειας

 • Φωτοβολταϊκά – Θερμικά Συστήματα. Ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών με θερμικά πλαίσια είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία, στην οποία ενσωματώνονται σε ένα σώμα η παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας, για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών.
 • Φωτοβολταϊκά – Αιολικά συστήματα. Ο συνδυασμός των φωτοβολταϊκών με την αιολική ενέργεια (μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριες) αποτελεί αξιόπιστη λύση. Αν υπαρχή πλεόνασμα, τότε αποθηκεύεται σε μπαταρίες.
 • Φωτοβολταϊκά – Γεωθερμία. Συνδυασμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων με τη γεωθερμία. Υποστήριξη του δικτύου γεωθερμίας από ηλιακά συστήματα με ζεστό νερό.
Βιομηχανικά Κτίρια - Κατασκευή & Ανακαίνιση 4
 • Φωτοβολταϊκά – Βιομάζα. Η βιομάζα μπορεί να συνδυαστεί με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, για την την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάθε ένα από τα παραπάνω μπορεί να λειτουργήσει και μόνο του (χωρίς συνδυασμό), ανάλογα με της ενεργειακές ανάγκες και την τοποθεσία του κτιρίου.

 • Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου (Building Management Systems). Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου ενεργειακών καταναλώσεων, θα μας δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
  Η τεχνολογία επιτρέπει στα σύγχρονα κτίρια να διαθέτουν προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου (Building Management Systems), τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της κατανάλωσης, αλλά και για τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.