Σκοπός

Βιώσιμος σχεδιασμός με σύμμαχο το κλίμα

Βιώσιμος σχεδιασμός με σύμμαχο το κλίμα

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αφορά την κατασκευή κτηρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα φυσικά καιρικά φαινόμενα της εκάστοτε περιοχής.
Με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών για θέρμανση, το χειμώνα, ο ενεργειακός σχεδιασμός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών αγωγιμότητας, αερισμού και εξάτμισης και την αύξηση της θερμικής προσόδου από την ηλιακή ακτινοβολία.
Αντίστοιχα, το καλοκαίρι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της θερμικής προσόδου και στη βελτιστοποίηση των μεθόδων φυσικού δροσισμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί μηχανολογικά η παρεχόμενη ψύξη.

Ενεργειακή οικονομία χάρη στη βιώσιμη κατασκευή

Οι «πράσινες» κατασκευές σε σύγκριση µε τις συμβατικές δεν υστερούν σε τίποτα από την άποψη της τεχνολογίας, ασφάλειας, διακόσμησης, άνεσης και πολυτέλειας. Αντίθετα, τα βιοκλιματικά κτίρια ενσωματώνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας προσφέροντας στους ιδιοκτήτες τους ουσιαστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με σημαντικά οφέλη οικονομίας και υγιεινής διαβίωσης.

Ιδιαίτερα φιλικά προς τους χρήστες, τα ενεργειακά σχεδιασμένα κτίρια έχουν ενισχυμένη θερμομόνωση και υγρομόνωση, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας χάρη στα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας και νερού που διαθέτουν.

Ενεργειακή οικονομία χάρη στη βιώσιμη κατασκευή
Η βιώσιμη επένδυση δίνει υπεραξία

Η βιώσιμη επένδυση δίνει υπεραξία

Για κάθε επιχειρηματία πρωταρχικός στόχος είναι η απόδοση της επένδυσής του. Σε αυτό αποσκοπεί και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός που συμβάλλει στην αύξηση της εμπορικής του αξίας του ακινήτου μέσω της βιώσιμης κατασκευής ή ανακαίνισής του.

Η βιώσιμη επένδυση ευθυγραμμίζει τις επενδυτικές αποφάσεις με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες του επενδυτή.

Επιπλέον, με όφελος για το περιβάλλον και την κοινωνία, η προσήλωση στην πράσινη ανάπτυξη διαφοροποιεί μία εταιρεία από τον ανταγωνισμό: της προσδίδει κύρος και υπευθυνότητα όπως επιτάσσουν οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τι επιτυγχάνουμε με τις βιώσιμες κατασκευές

Ενεργειακή Οικονομία

 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης γίνεται με την επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, που είναι ανακυκλώσιμα. Παρέχουν ιδιαίτερα ενισχυμένη θερμομόνωση και υγρομόνωση καθιστώντας τα αποδοτικότερα σε σχέση με τις συμβατικές μονώσεις.

 • Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιείται με την αξιοποίηση των θετικών κλιματικών παραγόντων (ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα) και με αποφυγή των επιζήμιων κλιματικών επιδράσεων (ψυχροί άνεμοι τον χειμώνα, ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι), με την ενεργειακή θωράκιση του κτηρίου με υλικά που επιλέγονται βάσει της συμπεριφοράς τους στις υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Τι επιτυγχάνουμε με τις βιώσιμες κατασκευές
Εξοικονόμηση ενέργειας - Ενεργειακό Όφελος

Εξοικονόμηση ενέργειας - Ενεργειακό Όφελος

 • Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση του ζεστού νερού, καθώς και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό.

 • Εγκαθίστανται φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο κτίριο ή σε υπαίθριους χώρους.

 • Τοποθετούνται ανεμιστήρες οροφής για το δροσισμό των χώρων με στόχο τον περιορισμό του χρόνου χρήσης των κλιματιστικών συσκευών.

Διαχείριση ενέργειας - Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της εγκατάστασης Συστήματος Κεντρικού Ελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS), το οποίο ελέγχει τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εξοικονομώντας ενέργεια της τάξεως 20 – 50% και με επιπλέον οφέλη:

 • Επιβεβαίωση και ορθολογική κατανομή τιμολογίων ενέργειας και καθορισμός μελλοντικών προϋπολογισμών.
 • Ακριβής μέτρηση ενεργειακού οφέλους από υφιστάμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Προσδιορισμός νέων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και επιτεύξιμων ενεργειακών στόχων.

 • Διασφάλιση ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 • Ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτηρίου, μέσω της κοινοποίησης των ενεργειακών αναφορών, που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους.

Τι επιτυγχάνουμε με τις βιώσιμες κατασκευές
Εξοικονόμηση Νερού – Συστήματα Διαχείρισης

Εξοικονόμηση Νερού – Συστήματα Διαχείρισης

 • Εγκατάσταση περιοριστών ροής νερού στους χώρους υγιεινής και εστίασης.
 • Αποφυγή σπατάλης πολύτιμου πόσιμου νερού με την ανακυκλοφορία θερμού νερού σε προρυθμισμένη θερμοκρασία, προκειμένου να αποφευχθεί η αρχική ροή κρύου νερού στις απομακρυσμένες θέσεις – λήψεις. Ύπαρξη διαρκώς ζεστού νερού στη βρύση.
 • Επιλογή συστήματος στάγδην άρδευσης που ελαχιστοποιεί την σπατάλη νερού.
 • Συστήματα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και ανακύκλωσης βρόχινου νερού GRM 1.0 και U 1.1, για οικιακή χρήση και πότισμα, με άμεση και πραγματική εξοικονόμηση 50% στην κατανάλωση πόσιμου νερού.
 • Σύστημα παραγωγής πόσιμου νερού από βρόχινο νερό, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να καλυφθούν έως και το 100% των οικιακών αναγκών.
 • Εγκατάσταση συστημάτων GWO και GWI (Patented BIO Technology) ανακύκλωσης γκρίζου νερού σε πολυκατοικίες και κατοικίες, ώστε το επεξεργασμένο νερό προερχόμενο από μπανιέρες, νεροχύτες ή/και πλυντήρια, να χρησιμοποιείται στα καζανάκια, για άρδευση κήπων και για άλλες χρήσεις.

Βιώσιμη επένδυση

Επενδύοντας στην βιώσιμη αρχιτεκτονική στοχεύουμε στη βελτίωση του ακινήτου και στην αύξηση της εμπορικής του αξίας. Η βιώσιμη επένδυση σε υπάρχοντα ή νέα ακίνητα επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τις επενδυτικές αποφάσεις με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες του επενδυτή, παράγοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Που αποσκοπεί

Η βιώσιμη επένδυση στοχεύει στο να αναδείξει την υπεραξία του ακινήτου έτσι ώστε η απόδοση να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη για το ιδιοκτήτη ή τον επενδυτή, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον.

 • Η υιοθέτηση ενεργειών που βασίζονται στην «πράσινη πρακτική» διαφοροποιεί μία εταιρεία από τους ανταγωνιστές της, προσδίδοντάς της συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσελκύουν πελάτες χάρη στο περιβαλλοντικά κάλο της όνομα της στην συγκεκριμένη αγορά.
 • Εταιρείες και οργανισμοί αυξάνουν το κύρος τους, ενσωματώνοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, όπως προτάσσει πια η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Βιώσιμη επένδυση