Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων & Κατασκευή Πράσινων Κτιρίων (Παθητικό Κτίριο)

Συμβουλές για την εφαρμογή του Παθητικού Κτηρίου-1

Ο σχεδιασμός ενός «παθητικού» σπιτιού εφαρμόζεται επιτυχώς σε κατοικίες αλλά και σε εμπορικά κτήρια, για την κατασκευή σύγχρονων, υγιεινών, στιβαρών, ενεργειακά οικονομικών κτισμάτων µε προσιτό κόστος.

  • Το Παθητικό Κτήριο, υποδηλώνει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την σημαντική οικονομία στους λογαριασμούς ενέργειας. Ενδεικτικά, χρειάζεται περίπου 90% λιγότερη ενέργεια από ένα αντίστοιχο συμβατικό οίκημα καθώς χρησιμοποιεί, κατά κύριο λόγο, τον ήλιο ως πηγή θερμότητας.
  • Τα βιώσιμα κτήρια θερμαίνονται παθητικά, με την αποτελεσματική χρήση του ήλιου, των εσωτερικών πηγών θερμότητας και της ανάκτησης θερμοκρασίας. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης να μην είναι απαραίτητα ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα.
  • Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το Παθητικό Κτήριο χρησιμοποιεί παθητικές τεχνικές ψύξης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός σκίασης και νυχτερινού φυσικού αερισμού, προκειμένου να διατηρείται δροσερό. Με αποτέλεσμα το κτίριο χρειάζεται μόλις 15 Kwh/m2 το χρόνο για ψύξη ή θέρμανση και επιπλέον η βασική ενέργεια δεν ξεπερνά τις 120 Kwh/m2 το χρόνο.

 

Υπηρεσίες Συμβούλου για την εφαρμογή του Παθητικού Κτηρίου

  • Παρέχουμε πιστοποίηση με τα ενεργειακά πρότυπα Passive House, EnerPHit και PHI Κτίριο Χαμηλής Ενέργειας, που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Passive House Institute-PHI) στο οποίο είμαστε μέλος.
  • Υλοποιούμε τον σχεδιασμό για: Θερμικής Μάζα, Σκίαση, Νυχτερινό Φυσικό Αερισμό και Ελαφρά Γεωθερμία Αέρα.
  • Παρέχουμε Συμβουλές και Επίβλεψη της Μόνωσης για το Κτηριακό Κελύφος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη της κτηριακής τεχνολογίας. Ένα σωστά μονωμένο κτηριακό κέλυφος, και η εφαρμογή ευφυών διατάξεων στο κτηριακό κέλυφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό.
  • Συμβουλές και Επίβλεψη για τη καλή μόνωση των παράθυρων.

Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων θέρμανσης από τον ήλιο.

  • Συμβουλές και επίβλεψη για τον αερισμό του κτηρίου και την ανάκτηση ενέργειας.

Τα συστήματα αερισμού των Παθητικών Κτηρίων παρέχουν καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από γύρη και σκόνη, με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και με έλεγχο της υγρασίας.

  • Συμβουλές και Επίβλεψη για την Αεροστεγανότητα του κτιριακού κελύφους και αποφυγή διαρροών αέρα.

Επειδή το κλίμα μεταβάλλεται σε εποχιακή και ημερήσια βάση, πρέπει το κέλυφος του κτηρίου να ανταποκρίνεται στις συνεχείς κλιματικές μεταβολές. Τα Παθητικά Κτήρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα στο κτηριακό κέλυφος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία.

  • Συμβουλές και Επίβλεψη για τη ελαχιστοποίηση των Θερμογέφυρων.

Η ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και ασθενών σημείων στο κτηριακό κέλυφος, συνεισφέρει στη δημιουργία ευχάριστης και σταθερής θερμοκρασίας, ενώ εξαλείφει τις φθορές από την υγρασία και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεργασία